Skip to the content

Mennesker lægger pres på skovene

For tilflyttere i regnskoven kan det ofte betale sig at bosætte sig for at fælde regnskoven eller dyrke landbrug.

Indfødte folk bliver presset længere ind i regnskoven

Der bor mange mennesker i regnskovene i Syd- og Mellemamerika. Nogle af disse folk er indfødte folk, som lever af at jage og samle i skovene, men de fleste er fattige folk fra byerne eller andre områder i landet.

De indfødte folk, også kaldet 'oprindelige folk', presses længere ind i regnskoven på grund af udbredelsen af kvægdrift, sojamarker og palmeplantager til udvinding af palmeolie.

Deres jorde opkøbes af kvægbønder, og de er derfor nødt til at flytte længere ind i skoven for at finde et sted at bo.

Tilflytterne fælder ofte regnskoven

Tilflytterne er ofte fattige folk, som er kommet ud i skoven for at få adgang til billig jord. Tilflytterne benytter ikke kun jorden til at brødføde deres egen familie (selvforsyning).

For tilflytterne kan det nemlig ofte betale sig at fælde regnskoven eller omdanne den til landsbrugsjord, da både Vesten og blandt andet Kina har et stort forbrug af netop tropisk træ, soja og palmeolie. 

Bæredygtigt skovbrug er en løsning

De mange mennesker i skovområderne lægger altså et øget pres på skovene. Det er ofte fattige familier, som for at sikre sig mad og en lille indtægt både har brug for tømmer, brænde og landbrugsjord. 

Man kan derfor ikke bare stoppe fældning eller afbrænding af regnskoven uden også at tænke på de folk, der lever og bor i skovområderne.

Det er nødvendigt at få dem til at være med til at beskytte skoven ved at hjælpe dem med at indføre for eksempel bæredygtigt skovbrug. 

Spørgsmål til teksten

  • Hvem er de oprindelige folk? Hvorfor er de nødt til at flytte længere ind i skoven?
  • Hvorfor er oprindelige folk interesseret i FSC og bæredygtig udvikling?
  • Hvem er tilflytterne? Hvorfor slår de sig ned i skovene?
  • Hvorfor fælder/brænder tilflytterne skovene af?
  • Hvorfor kan det være en god idé at hjælpe folk i skovene med at indføre bæredygtigt skovbrug?
  • Hvad er bæredygtigt skovbrug?