Skip to the content

Hvorfor er det svært at få skoven FSC-mærket?

FSC-mærket er med til at sørge for, at regnskoven ikke bliver lavet om til plantager som den på billedet. Plantager har nemlig ikke så stor en biodiversitet. © Julie Helquist

Lokalbefolkningen skal leve op til mange krav for at få skoven FSC-mærket

Med FSC-mærket har man sat krav op for, hvad der er bæredygtig skovdrift. Kun skove og skovplantager, der lever op til de mange krav, kan få FSC-mærket eller FSC-certifikatet, som det hedder i fagsprog.

Men det kan være svært for lokalbefolkningen i de tropiske lande at få deres skov mærket, da der er mange krav, de skal overholde.

Skoven skal måles op, der skal søges om brugsret, træer skal registreres, inden de bliver fældet og efter fældning, så de ikke blandes med ikke-mærket træ. Det er bare nogle af opgaverne i forbindelse med mærkningen.

En anden udfordring for skovarbejderne er, at der er en relativt lille efterspørgsel på FSC-produkter. Det betyder, at det ikke er nær så attraktivt for skovarbejderne at gøre det store arbejde med at måle op, registrere osv.

Plantager har ikke en så stor biodiversitet

FSC-mærket er med til at sørge for, at regnskoven ikke bliver lavet om til plantager. Kun plantager oprettet før 1994 kan blive FSC-mærket.

Grunden til, at nye plantager ikke kan få FSC-mærket, er, at der i en plantage ikke lever så mange forskellige dyr, og der vokser ikke så mange forskellige træer og planter.

Biodiversiteten eller mangfoldigheden af planter og dyr er ikke så stor, siger man. Derfor er det vigtigt ikke at omdanne regnskov til plantager.

Dansk skov kan også blive FSC-mærket

Både tropiske skove og skove i vores dele af verden kan være FSC-mærkede.

Faktisk ligger den største andel af FSC-skovene uden for den tropiske regnskov, for eksempel i lande som Sverige, Canada, USA og Rusland.

Spørgsmål til teksten

  • Hvorfor er det svært for skovarbejderne at få skoven FSC-mærket?
  • Hvorfor er det kun gamle plantager, der kan FSC-mærkes?