Skip to the content

Klimaet i regnskoven

Skovrydning med til at øge drivhuseffekten og klimaforandringerne, fordi der bliver færre træer, der kan optage CO2.

Hvordan påvirker skov og skovrydning vores klima?

Skov og skovrydning påvirker vores klima, fordi træer og planter til dels består af kulstof (C).

Når træer og planter gror, optager/bruger de CO2 fra atmosfæren. 

Hvad er CO2 og drivhuseffekten?

CO2 er en gasart, som er en naturlig del af luften omkring os. Man kalder også CO2 for en drivhusgas.

Drivhusgasser fungerer som et slags ekstra lag, der ligger omkring kloden. Drivhusgasserne holder på varmen på kloden, så der hverken bliver for varmt eller for koldt. 

Mennesket er på forskellig vis med til at danne mere CO2 end eksempelvis skovene kan nå at bruge. Det betyder, at vores klode bliver varmere.

Den menneskeskabte CO2-udledning kalder man også for drivhuseffekten, og ændringer af drivhuseffekten (varmen på jorden) kan føre til klimaforandringer. 

Skovrydning øger drivhuseffekten

Da træer og planter bruger CO2, når de vokser, er de med til at mindske drivhuseffekten. Når træer og planter derimod forsvinder (dør, bliver brændt, fældet og lignende), frigiver de den optagne COigen.

Dermed er skovrydning med til at øge drivhuseffekten og klimaforandringerne.

I øjeblikket er skovrydning den næststørste, enkeltstående kilde til CO2-udledning. Faktisk står skovrydning for 12 til 20 procent af den årlige, globale udledning af drivhusgasser. Til sammenligning står industrisektoren for cirka 19 procent, mens transportsektoren står for cirka 13 procent.

Skovrydning er altså en vigtig brik i forståelsen og bekæmpelsen af klimaforandringerne. 

Størstedelen af den globale skovrydning finder sted i tropiske lande såsom Honduras. Her bliver regnskov fældet for at hente værdifuldt træ som mahogni og teak eller brændt for at lave plads til plantager og landbrug.

Spørgsmål til teksten

  • Hvor meget skov bliver der ryddet om året, og hvordan påvirker det vores klima?
  • Hvorfor bliver der egentlig ryddet skov, hvis skovrydning i virkeligheden ikke tjener til vores eget bedste?
  • Hvad kunne man gøre for at mindske skovrydningen og dermed klimaforandringerne?