Skip to the content

Biodiversitet

Biodiversitet handler om naturens mangfoldighed. For meget skovrydning påvirker biodiversiteten negativt.

Hvad er biodiversitet?

Når man taler om dyr og planter i skoven, bruger man ofte begrebet biodiversitet.

Begrebet dækker over naturens mangfoldighed i form af arter, genetisk materiale og levesteder. 

Skovrydning truer biodiversiteten

De tropiske regnskove dækker minde end 2 procent af jordens overflade. Alligevel rummer de mere end halvdelen af alle planter og dyr på jorden.

Desværre uddør disse arter i øjeblikket flere hundrede gange hurtigere, end de ville gøre, hvis ikke mennesket påvirkede skoven.

Biodiversiteten trues ikke blot direkte af skovrydningen, men også indirekte af de klimaforandringer, som skovrydningen bidrager til.

Mange arter er nemlig udviklet over millioner af år og tilpasset unikke omgivelser i regnskoven. De vil ikke kunne omstille sig tilstrækkeligt hurtigt til de temperaturstigninger på 2-4 grader celsius, som forventes i løbet af de næste 100 år.

Tab af biodiversitet truer også mennesker

Tab af biodiversitet er ikke blot et problem for dyr og planter, men også for mennesker. Med tabet af biodiversitet mister vi skabninger med unikke egenskaber, som kunne have bidraget med ny viden til gavn for mange fremtidige generationer.

De oprindelige folk, som lever i regnskoven, er særligt hårdt ramt. De er nemlig afhængige af skovens dyr og planter i deres dagligdag, hvor de bruger dem til både mad og medicin.

Spørgsmål til teksten

  • Hvilke dyr og planter i regnskoven er truede pga. skovrydning?
  • Hvorfor er regnskoven vigtig for en lang række dyr?
  • Hvordan er dyr, planter og mennesker i regnskoven afhængige af hinanden?
  • Hvad kunne man gøre for at bevare biodiversiteten?